menu

३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
डाउनलोड

डाउनलोड

मिति सूचना विवरण डाउनलोड
२० असार,२०८० आदिवासी जनजातिका थरहरु
२८ चैत्र,२०७९ आदिवासी जनजाति नमूना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनौट र जातीय खुल्ला-जीवन्त सङ्ग्रहालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
२३ चैत्र,२०७९ आ.व. ०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारलाई गरिएको सिफारिस
९ चैत्र,२०७९ आयोगका प्रतिवेदनका सिफारिसहरु
२८ पुष,२०७९ आ.व. ०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारलाई गरिएको सिफारिस
२८ पुष,२०७९ आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अध्ययन सामाग्री
२३ असार,२०७९ आदिवासी जनजातिको अधिकार र दिगो विकास कार्ययोजना, २०७९ सिफारिस (मिति २०७९।०३।२३)