menu

१७ असार २०७९, शुक्रबार
आयोगका पदाधिकारी

आयोगका पदाधिकारी

     
  माननीय राम बहादुर थापामगर
अध्यक्ष
   
मा. डा. मीन बहादुर श्रीस
सदस्य
मा. रीना राना
सदस्य
मा. शरण राई
सदस्य
मा. सुर्य बहादुर गुरूङ
सदस्य